Kroppskontroll

Kroppskontroll är den kurs som ger hunden en förbättrad balans och koordination. Med balans- och koordinationsträning ger vi hunden en större kroppsmedvetenhet och kroppskontroll. 

Kroppskontroll - Grund

Här går vi igenom grunderna för kroppskontroll och balansbollsträning. 

Kroppskontroll - Träningsgrupp

Här aktiverar vi hundarna genom balansbollsträning mm. Det kräver att man har grundkunskaperna inom kroppskontroll.