Lydnad

Om Allmänlydnad/Tävlingslydnad

Allmänlydnad är den kunskap som hunden och föraren behöver kunna för att hantera vardargliga situationer. Det är allt från hur man gör när det kommer folk hem till roliga tricks. 

I lydnad ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund. (SBK.se)

Valp/Grundkurs (för hund på minst 8 veckor

KLICKA HÄR FÖR MER INFO

Under lugna lekfulla normer lär vi valpen/unghund grunderna för att kunna utvecklas till en trevlig familjemedlem. Vi lägger mycket vikt vid passivitetsträning, kontaktövningar, prova på att spåra med sin hund och mycket mer.

Allmänlydnad II

Dagens samhälle ställer stora krav på oss och våra hundar. I den här kursen tränar vi hundarna för att kunna leva tillsammans med oss i en välfungerande vardag. Man får även prova på samtliga hundsporter; agility, hoopers, rallylydnad, lydnad, nosework och freestyle.

Lydnad Grund

I den här kursen bygger vi vidare på momenten i allmänlydnadskursen och påbörjar knyta ihop säcken för att klara av lydnadens grundmoment, fotgående, ställande/sättande/läggande under gång med flera. 

Tävlingslydnad Startklass

Vi går igenom momenten i lydnadsklassen startklass och förbereder hund och förare för tävling.

Tävlingslydnad Klass 1-3

Vi går igenom momenten i lydnadsklasserna 1-3 och förbereder hund och förare för tävling i respektive klass.